Daria Sapińska

Dziękuję za okazane mi zaufanie i wybór na Radną Sejmiku województwa Podlaskiego w latach: 2006 -2011 oraz 2014 – 2018. W wyniku działań, które podjęłam udało się skierować duży strumień pieniędzy do gmin i powiatów naszego okręgu wyborczego na rozwój ogólny regionu, nowe inwestycje i miejsca pracy. Efekty każdy może zauważyć w swoim otoczeniu.

Kim jestem …

Jestem absolwentką ART w Olsztynie, ukończyłam wydział technologii żywności – przetwórstwo roślin. Karierę zawodową i życie osobiste związałam z miastem Wysokie Mazowieckie.

Pierwsza praca: 1980 r. – Terenowa Stacja Sanitarno?Epidemiologiczna, sekcja żywienia.

Lata 1982-1996 – Przetwórnia Owocowo – Warzywna – kierownik produkcji, v-ce dyrektor ds. technicznych, członek Zarządu, v?ce prezes ds. produkcji.

Od 1997 r. prowadzę firmę związaną z sektorem rolno?spożywczym o nazwie UHP „Dalma” zatrudniając 19 pracowników. Produkuję pasze dla zwierząt wykorzystując najnowsze osiągnięcia technologiczne.

W 2002 r. przygotowałam pokoje gościnne, gdzie mogą przenocować ludzie biznesu, turyści oraz rodziny przyjeżdżające z rónych zakątków Polski i świata do osób zamieszkujących w Wysokiem Mazowieckiem.

Lata 2002/2003 – uczestniczyłam w powołaniu do życia Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „Bliżej Ciebie”, gdzie pełnię funkcję skarbnika do chwili obecnej.

Lata 2005-2010 – w ramach wsparcia unijnego prowadziłam szkolenia w zakresie racjonalnego żywienia bydła mlecznego. Jestem honorowym członkiem Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Lata 2006 -2011 oraz 2014 – 2018 – radna sejmiku województwa podlaskiego, praca na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców i rozwoju regionu w komisjach: Rodziny, Rolnictwa i Zdrowia. Reprezentowałam Sejmik w społecznej rodzinie PODR w Szepietowie oraz byłam delegatem Sejmiku do Związku Województw RP.

Odznaczenia

Medal Komisji Edukacji Narodowej 14.10.2014 r.

Zasłużona dla Rolnictwa

Pozostałe wyróżnienia zdobyte podczas pracy zawodowej