Medale i wyróżnienia

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Daria Krystyna Sapińska, radna Sejmiku Województwa Podlaskiego, odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej przez Ministra Edukacji Narodowej, Joanną Kluzik ? Rostkowską. Odznaczenie miało miejsce dnia 14.10.2014r., w Dworze Artusa w Gdańsku i było połączone z obchodami Dnia Nauczyciela. Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznawany jest za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Przyznając tak zaszczytne odznaczenie doceniono działalność Darii Sapińskiej na rzecz rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży. Wieloletnie zaangażowanie w projekty i inicjatywy organizowane w ramach szeroko pojętej edukacji obejmuje m.in.: działalność w stowarzyszeniu ,,Bliżej Ciebie?, którego celem jest wszechstronna pomoc rodzinom, dzieciom i osobom dorosłym wymagającym opieki oraz umożliwienie im przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, a także pomoc innym stowarzyszeniom, zaangażowanie w działalność dziecięcych zespołów artystycznych (m.in. dziecięcego zespołu folklorystycznego ?Modre oczka? działającego przy Szkole Podstawowej w Somoninie), udział w ogólnopolskiej akcji ,,Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato?, wsparcie Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Hanki Bielickiej ,,Radość spod Kapelusza? i innych olimpiad o wiedzy, wsparcie organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców organizowanego od 6 lat przez Uczniowski Klub Sportowy ,,Skorpion? w Rudce, wsparcie projektu ,,Apetyt na języki ? znajomość języków obcych szansę na lepszy start w życiu zawodowym? realizowanym w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, uczestnictwo w światowym Tygodniu Przedsiębiorczości w ramach projektu ,,Otwarta Firma? realizującym przedsiębiorczą edukację młodych ludzi, organizacja szkoleń dla rolników z zakresu racjonalnego żywienia zwierząt, opartego na najnowszych osiągnięciach nauki. Bezinteresowna pomoc w realizacji działań na rzecz dzieci to szczytna i szlachetna ,,cegiełka? w kształceniu młodych pokoleń. Gratulując odznaczenia cieszę się, że działalność społeczna Darii Sapińskiej została dostrzeżona i nagrodzona tak dostojnym wyróżnieniem.

 

Odznaka honorowa ?Zasłużony dla Rolnictwa?

Wśród odznaczonych medalem Zasłużony dla Rolnictwa była Daria Krystyna Sapińska radna Sejmiku Województwa Podlaskiego. Takie wyróżnienie zobowiązuje ? powiedziała Daria Sapińska. – W takiej chwili poza wzruszeniem człowiek próbuje popatrzeć na swoją dotychczasową działalność. Myślę, że o nagrodzie zdecydowało wiele różnych czynników, głównie wieloletnia praca i współpraca z wieloma środowiskami rolniczymi.

Poprzez to wyróżnienie doceniono prowadzoną przeze mnie działalność szkoleniową. Szkolenia prowadziłam od 1998 roku. Swoje wykłady publikują w prasie specjalistycznej. Pierwsze szkolenia zorganizowałam dla odbiorców pasz, ponieważ widziałam ogromną potrzebę dostarczenia rolnikom wiedzy o żywieniu bydła. W tym okresie nasilało się zjawisko chorób metabolicznych u wysoko cielnych jałówek sprowadzanych z Holandii i Niemiec. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 roku nastąpił intensywny rozwój wsi i rolnictwa. Fundusze unijne, z jakich mogli korzystać nasi rolnicy wyzwalały energię i chęć modernizowania gospodarstw, ale także zapotrzebowanie na szkolenia. Otrzymałam wówczas, ? jako praktyk żywieniowy ? propozycję od krajowego Związku Spółdzielni mleczarskich, prowadzenia seminariów i wykładów dla rolników i osób związanych z rolnictwem na terenie całego kraju. Grupy szkoleniowo-seminaryjne liczyły od 50 do 150 osób. Szkolenia te pozwoliły nie tylko pogłębić wiedzę moich słuchaczy, ale także wpłynęły w sposób istotny na zwiększenie efektywności hodowli bydła i produkcji mleka. Od 2006 r. jestem radną Sejmiku województwa Podlaskiego gdzie staram się aktywnie zabiegał o sprawy wsi i rolnictwa. Dążąc do tego ? by w ramach zadań realizowanych przez samorząd naszego województwa, rozwiązywał problemy związane ze scalaniem gruntów, melioracją, odkrzaczaniem i odkamienianiem gruntów rolnych a także budową dróg dojazdowych na pola. W ramach PROW i POKL wspierałam rozwój i modernizację wsi. wymierne efekty widać w postaci nowych przedszkoli, świetlic czy samochodów strażackich dla OSP. Przykładem są: Ciechanowiec, Nowe Piekuty, Klukowo. We współpracy z lokalnymi samorządami wspomagałam budowę orlików. Myślę, że medal Zasłużony dla Rolnictwa jest wyróżnieniem nie tylko moim, ale wszystkich, z którymi współpracują.