Specjalizacja – produkcja pasz

Co robimy?

Nasza specjalizacja

U.H.P. „Dalma” to firma działająca od 1997 roku, specjalizująca się w produkcji mieszanek paszowych dla bydła. Długoletnia praktyka oraz ciągłe wdrażanie nowości z zakresu żywienia zwierząt sprawia, że pasze wytwarzane przez mieszalnię U.H.P. „Dalma” zlokalizowaną w Goręczynie zdobyły zaufanie rolników.

Wieloletnia obecność na rynku, a także ciągłe doskonalenie zakładu produkcyjnego DALMA sprawia, że wytwarzane przez nas mieszanki paszowe zdobyły zaufanie rolników nie tylko z województwa podlaskiego, ale również z innych zakątków kraju. To właśnie produkcja pasz wolnych od GMO dla bydła mlecznego jest głównym zakresem naszej działalności. Jej uzupełnieniem jest doradztwo paszowe i szkolenia ukierunkowane na optymalizację żywienia krów mlecznych.
Tematy omawiane w ramach szkoleń to m.in.:

 • Kontrola i ocena żywienia krów mlecznych.
 • Zamiana cielaka w krowę i pierwszy poród.
 • Wpływ systemu żywienia bydła mlecznego na ilość

mleka surowego, jego skład i jakość.

Co produkujemy?

Nasza oferta

Wykorzystanie najnowszych osiągnięć w zakresie oceny wartości odżywczej pasz i specyficznych wymagań pokarmowych przeżuwaczy gwarantuje, że wytwarzane mieszanki charakteryzują się najwyższą jakością.

Nasza oferta obejmuje:

 • mieszanki pełnoporcjowe sypkie: B – 19,5 % żywienie zimowe, B1 – 15% żywienie zimowe, B1 L – 13,5% bogatsze w energię (zywienie letnie), CJ – 20% dla cieląt.
 • Mieszanki granulowane BEN 18% – białkowo-energetyczna, MEN 15% – energetyczna.
 • mieszanki wysokobiałkowe: DEN 30% z dodatkiem żywych kultur drożdzy, SEN 30% z białkiem i tłuszczem chronionym, BM 40% – wysoko-białkowa.
 • NOWOŚĆ – WYPASIONA, BMK 30%, KEN 20%.

Co nas wyróżnia?

Pasze zbilansowane w systemie INRA

Wszystkie pasze dla bydła produkowane przez firmę DALMA bilansowane są w systemie INRA, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne pokrycie potrzeb pokarmowych zwierząt.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów prowadzona jest obsługa w zakresie doradztwa paszowego i żywienia. W ramach wsparcia unijnego Pani Daria Sapińska prowadzi również seminaria w różnych częściach kraju, podczas których promuje wśród rolników najnowsze osiągnięcia z dziedziny żywienia zwierząt.

Firma posiada uprawnienia na wykonanie pasz dla trzody chlewnej i drobiu, które wykonuje na zlecenie.

Pasze dla krów

Cielęta

Mieszanka CJ – przeznaczona dla cieląt od drugiego tygodnia do szóstego miesiąca życia jako uzupełnienie pasz gospodarskich. Charakteryzuje się wysokimi walorami pozwalającymi kształtować nawyk jedzenia. Jest optymalnie zbilansowana, co pozwala utrzymać zwierzęta we właściwej kondycji hodowlanej i zdrowotnej.

Bydło mleczne

 • Mieszanka B1 ? L (lato) ? zalecana jako uzupełnienie pasz objętościowych o wysokim poziomie białka ? szczególnie na okres żywienia pastwiskowego. Duża gama zróżnicowanych surowców paszowych zapewnia wysoką strawność składników pokarmowych oraz doskonały bilans energetyczno ? białkowy.
 • Mieszanka B ? 1 (15%białka) ? podobnie jak mieszanka B1-L przeznaczona dla dawek bogatych w białko ( zielonka, kiszonka z traw i roślin motylkowych). Dzięki wyższej zawartości energii zapewniają prawidłowy poziom tego parametru w dawce, zgodnie z zapotrzebowaniem.
 • Mieszanka B (19,5% białka) – przeznaczona dla krów mlecznych jako uzupełnienie pasz objętościowych charakteryzujących się niskim poziomem białka (kiszonka z kukurydzy, wysłodki buraczane). Dzięki wysokiej zawartości białka (19,5%) idealnie bilansuje się z w/w paszami objętościowymi zapewniając produkcję ok. 2,5l mleka/kg mieszanki.

Mieszanki uzupełniające granulowane:

 • Mieszanka MEN ? charakteryzuje się zawartością 15% białka, a dzięki odpowiedniemu układowi komponentów energii zmniejsza ryzyko obniżenia pH w żwaczu. Zawartość chronionego białka i skrobi w mieszance zapewnia prawidłowy stosunek BTJP do BTJN.
 • Mieszanka BEN ? wysoki poziom białka (18%) sprawia, że mieszanka ta jest idealnym uzupełnieniem pasz objętościowych ubogich w białko (kiszonka z kukurydzy, wysłodki buraczane). Poza wysoką wartością pokarmową mieszanka BEN, dzięki granulacji, jest także chętniej pobierana, ograniczone są straty wywołane rozsypywaniem lub pyleniem mieszanki.

Mieszanki uzupełniające wysokobiałkowe:

 • Mieszanka uzupełniająca DEN 30% (30% białka) – do sporządzania dawek TMR na bazie pasz objętościowych i pasz treściwych. Zawiera dodatek żywych kultur drożdży, które zużywając kwas mlekowy stabilizują pH, zapobiegając kwasicy. Stabilizacja przemian w żwaczu sprzyja lepszej produkcji lotnych kwasów tłuszczowych oraz zwiększa ilość białka bakteryjnego trawionego w jelicie. Żywe kultury drożdży obecne w mieszance DEN wpływają na wzrost liczebności mikroflory żwaczy, jej aktywność, a w rezultacie na efektywność żwacza.
 • Mieszanka uzupełniająca SEN 30% (30% białka) – podobnie jak DEN, mieszanka SEN przeznaczona jest do sporządzania dawek TMR na bazie pasz objętościowych i pasz treściwych. Mieszanka SEN zawiera tłuszcz chroniony, białko oraz skrobię by pass, co zmniejsza obciążenie żwacza, a także sprzyja lepszemu pobieraniu pasz objętościowych, zwłaszcza w pierwszych 100 dniach laktacji. Energia pochodząca z tłuszczu chronionego w mieszance SEN 30% omija żwacz, więc nie jest wykorzystywana do syntezy pierwotniaków. Podając w dawce energię z tłuszczu chronionego wpływamy na zahamowanie chudnięcia krowy, ponieważ energia pochodząca z dawki pokarmowej jest łatwiejsza do syntezy niż uwalniana z tkanki zapasowej { tłuszczowej } krowy.
 • Mieszanka uzupełniająca BM 40% (40% białka) – koncentrat zalecany do samodzielnego przyrządzania mieszanek. W zależności od potrzeb możliwe jest sporządzenie mieszanek o różnej zawartości białka, bez konieczności dodawania premiksów.

DODATKI MINERALNE DLA KRÓW Z SERII MELIOR

 • Ze względu na zróżnicowany stosunek P:Ca:Mg odpowiedni MELIOR można dostosować do żywienia stosowanego w gospodarstwie:
  • 6/15/10 – gdy głównym składnikiem dawki jest trawa, szczególnie w okresie rozpoczęcia sezonu pastwiskowego;
  • 7/21/5 – gdy głównym składnikiem dawki jest kiszonka z kukurydzy;
  • 10/20/5 – gdy głównym składnikiem dawki jest kiszonka z kukurydzy, traw, siano (generalnie w paszach mieszanych;
  • 16/16/4 – gdy głównym składnikiem dawki jest kiszonka z traw, roślin motylkowych, wysłodki buraczane, okopowe, siano.

DIL 24% – mieszanka paszowa uzupełniająca alternatywa dla śruty sojowej non GMO

Żywienie krów mlecznych bez pasz genetycznie modyfikowanych w ciągu ostatnich lat stało się powszechne. Jako producent pasz również podjęliśmy się wyzwania produkcji najwyższej jakości pasz ,,Bez GMO? certyfikowanych standardem Polskiej Izby Mleka (numer rejestracyjny certyfikatu: 21/PIM/2020).
Rygorystyczne normy i wymagania związane z tego typu żywieniem obligują zarówno hodowców, jak i producentów pasz do stosowania ograniczonej puli komponentów paszowych gwarantujących spełnienie wymagań non GMO. Pod względem źródła białka najbardziej oczywistym wyborem wydaje się śruta sojowa non GMO, jednak jej tegoroczne szalejące ceny i ograniczona podaż motywują do poszukiwania alternatywnych źródeł białka.
Wychodząc z powyższego założenia przygotowaliśmy dla hodowców nową wysokobiałkową, mlekopędną mieszankę paszową DIL 24% (białko ogólne ? min. 24%), zbilansowaną bez śruty sojowej. Wysoki poziom białka ogólnego w mieszance uzyskano dzięki obecności drożdży paszowych, makuchu rzepakowego, suszu z lucerny, kiełek słodowych i otrąb pszennych. Dodatkowo mieszankę uzupełniono o komponenty energetyczne ? wysłodki buraczane i śrutę żytnią, oraz dodatki mineralno ? witaminowe.

Zastosowane w mieszance DIL 24% drożdże paszowe produkowane są poprzez zaszczepienie żywych kultur drożdży na częściach roślinnych lub otrębach i charakteryzują się wysokim poziomem białka naturalnie chronionego (wchłanianego w jelicie), równym śrucie sojowej. Drożdże paszowe wzbogacają mieszankę o cechy szczególne dla drożdży ? są źródłem witamin (szczególnie z grupy B), substancji biologicznie czynnych i składników mineralnych, mają właściwości probiotyczne, stymulują odporność i rozwój pożądanych bakterii, wpływają na zdrowi racic, zwiększają pobrania paszy. Warto też wspomnieć o tym, że ściany komórkowe drożdży zawierają mannooligosacharydy, czyli związki, które wiążą mykotoksyny (w takiej formie są one wydalane na zewnątrz), neutralizując ich szkodliwe właściwości związane z poronieniami i jałowością, czyli głównymi przyczynami brakowania krów w stadach.

Susz z lucerny obecny w mieszance DIL 24% charakteryzuje się zawartością ok. 20% białka ogólnego w s.m. o pożądanym składzie aminokwasowym (zawartość tryptofanu, lizyny i treoniny w białku lucerny jest większa niż białku soi). Zastosowanie lucerny w formie suszu ogranicza straty związków biologicznie czynnych bardzo licznie występujących w zielonce z lucerny, m.in. alfakarotenu, beta-karotenu, chlorofilu, kryptoksantyny czy zeaksantyny, a także składników mineralnych o wysokim stopniu przyswajalności: wapnia, miedzi, żelaza, magnezu, manganu, fosforu, potasu, krzemu, cynku oraz witamin: C, B1, B2, B3, B5, B6, i rozpuszczalnych w tłuszczu A, D, E i K. Tak bogaty zestaw składników odżywczych wpływa na produkcję białka mikroorganizmów w żwaczu i eksponuje mlekopędne właściwości tego komponentu.
Głównym walorem przemawiającym za wprowadzaniem kiełek słodowych do dawki krów mlecznych jest stosunkowo wysoka zawartość białka (ok. 19%). Jednak na korzyść kiełek słodowych przemawia również obecność czynnych substancji smakowych, dzięki czemu są one chętnie zjadane i mają właściwości mlekopędne. Kiełki słodowe są także bogate w witaminy (A1, A2, B1, B2, B6 i in.), składniki mineralne i enzymy (amylolityczne i proteolityczne).
Włączenie makuchu rzepakowego do dawek pokarmowych dla bydła wzbogaca tłuszcz mleka i mięsa w niezbędne dla zdrowia człowieka wielonienasycone kwasy tłuszczowe omeg 3 i omega 6, wspomagające również odporność i ochronę wymienia przed zapaleniami (mastitis). Makuch rzepakowy stanowi jednocześnie bogate źródło białka oraz tłuszczu w dawce pokarmowej.

Energia suchych wysłodków buraczanych odpowiada około 80?85% wartości energetycznej kukurydzy, a o jej zasobności decydują węglowodany, zwłaszcza pektyny, które są doskonale wykorzystywane przez bakterie żwaczowe. Ich fermentacja przebiega powoli i nie zagraża nadmiernym obniżeniem pH treści żwacza. Wysłodki buraczane dobrze wypełniają niedobory wolno uwalnianej energii, szczególnie w dawkach opartych na kiszonce z traw, roślin motylkowych oraz przy żywieniu pastwiskowym. Każdy z hodowców ma świadomość ile problemów zdrowotnych powoduje niewłaściwe pH żwacza, wystarczy wspomnieć o takich schorzeniach jak kwasica czy kulawizna, nie mówiąc już o spadku wydajności.

Uzupełnienie mieszanki stanowią otręby pszenne ? komponent mlekopędny, oraz śruta żytnia, czyli składnik energetyczny o bezpiecznym tempie fermentacji w żwaczu.

Obecnie konsument patrzy na żywność nie tylko pod względem wysokich walorów smakowych czy zdrowotnych, ale wymaga także, aby jej produkcja nie wpływała na degradację środowiska naturalnego. Żywienie paszami o wysokiej wartości pokarmowej, jaką z pewnością jest mieszanka paszowa DIL 24%, podobnie jak zmniejszenie stosunku pasz objętościowych do treściwych, jest skuteczną metodą ograniczenia emisji metanu przez krowy.

Przypominamy, że w naszej ofercie posiadamy mieszankę paszową GIM 20% (20% białka), wyróżnioną znakiem ,,NOWOŚĆ? Targów Ferma 2017, zbilansowaną na bazie wywaru gorzelnianego kukurydzianego (DDGS) bez udziału śruty sojowej, która od 5 lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród hodowców krów mlecznych. Firma DALMA od samego powstania (tj. od 1997 roku) uczestniczyła w transformacji i rozwoju gospodarstw mlecznych w zakresie racjonnalnego żywienia i wpływu na zdrowotność stad.

Miło nam również poinformować, że 1 czerwca 2021 r. firma DALMA wyróżniona została tytułem ,,Firma Godna Polecenia? przyznanym przez Biuro Promocji Gospodarczej i Certyfikacji w Poznaniu, w porozumieniu z Radą Programową oraz Wielkopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN. Jako uzasadnienie wręczenia tak zaszczytnego odznaczenia wskazano absolutny profesjonalizm w działaniu i najwyższą, gwarantowaną jakość produkcji i usług, świadczonych w oparciu o doskonale przygotowanie merytoryczne i zawodowe pracowników, nowoczesny sprzęt, życzliwość i pełne osobistego zaangażowania podejście do każdego Klienta, niekwestionowaną pozycję lidera w branży.

Wręczenie wyróżnienia ,,Firma Godna Polecenia? prezes zarządu DALMA Sp. z o.o. Darii Krystynie Sapińskiej, Poznań 01.06.2021 r.

Wręczenie wyróżnienia „Firma Godna Polecenia” prezes zarządu DALMA Sp. z o.o. Darii Krystynie Sapińskiej, Poznań 01.06.2021 r.