Moje dokonania

Na czy mi najbardziej zależało?

Rozwój naszego regionu

Zawsze stawiał na pierwszym planie rozwój naszego regionu. Swoimi działaniami przyczyniałam się do tworzenia rónków sprzyjających szeregu przedsięwzięciom gospodarczym w naszej mikro ojczyźnie.

Jakie są nasze sukcesy w latach 2014 – 2018

Przede wszystkim pozyskanie środków na rozwój naszego regionu.

Powiat wysokomazowiecki

Wartość projektów 380 768 133,37 zł,

Dofinansowanie projektów z Unii Europejskiej 222 219 605,83 zł
374 projektów

Powiat bielski

Wartość projektów 958 922 422,00 zł,
Dofinansowanie projektów z Unii Europejskiej 350 123 148,59 zł
301 projektów

Powiat siemiatycki

Wartość projektów 383 126 730,79 zł,
Dofinansowanie projektów z Unii Europejskiej 304 835 011,62 zł,
278 projektów

Powiat białostocki

Wartość projektów 2 841 520 748,04 zł
Dofinansowanie projektów z Unii Europejskiej 1 052 803 896,76 zł
1 064 projekty

Powiat hajnowski

Wartość projektów 577 376 318,51 zł,
Dofinansowanie projektów z Unii Europejskiej 373 222 872,45 zł,
360 projektów

Rozwój naszego regionu

Rozwojowi sprzyja sprawna komunikacja, dlatego inwestowanie w drogi, linie kolejowe, nowe przejścia graniczne jest równie ważne jak tworzenie nowych stref ekonomicznych, centrów logistycznych, grup producenckich, spółdzielni socjalnych czy pozyskiwanie nowych terenów pod aktywizację przemysłową. To wszystko gwarantuje dodatkowe miejsca pracy i pobudza aktywność mieszkańców. Tym działaniom będzie sprzyjać Nowa Perspektywa Finansowa 2014 ? 2020 Unii Europejskiej, w ramach której chcę budować dobrą przyszłość dla wszystkich. Mam wiedzę, chęć do działania i niezbędne doświadczenie zdobyte w minionych kadencjach, dlatego proszę o głos na moją kandydaturę w dniu 16 listopada wszystkich tych, którym drogi jest rozwój naszego regionu. Poproście w moim imieniu swoich bliskich i przyjaciół, sąsiadów i kolegów z pracy, aby wzięli udział w wyborach. Proszę młodzież studiującą, aby nie zrażając się trudnościami przyjechała na głosowanie i dała wyraz troski o swoją Małą Ojczyznę.

Co jest dla mnie najważniejsze

Najważniejsza jest dla mnie rodzina, bo daje mi siłę i wsparcie w pracy zawodowej i społecznej. Wspólnie z mężem wychowaliśmy czworo dzieci. Dwoje z nich jest już samodzielnych. Młodszy syn rozpoczyna w tym roku studia,
a najmłodsza córka kontynuuje naukę w gimnazjum. To z jej narodzinami rozpoczęłam działalność gospodarczą. Udało nam się z mężem połączyć życie rodzinne i zawodowe.  U mego boku mąż Dariusz stworzył potęgę Mlekovity.

Co mnie wyróznia

Wyróżnia mnie duża wrażliwość na problemy innych ludzi. Rozwiązuję je poprzez działalność w stowarzyszeniu ?Bliżej Ciebie?. Staram się być blisko tych, którzy mnie potrzebują. Wspieram młodzież podczas różnych wydarzeń kulturalnych i sportowych fundując puchary i nagrody. Robię to wszystko z potrzeby serca, aby dzieci i młodzież mogły spełniać swoje marzenia.

??Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali??

, to przesłanie bł. Jana Pawła II jest moim mottem, które realizuję z pasją i zaangażowaniem w pracy dla młodzieży.

W czym się sprawdzam

Skutecznie i konsekwentnie realizuję wytyczone cele. Bardzo dobra organizacja pracy, otwartość w kontaktach na innych ludzi pozwalają mi wypełniać rolę przedsiębiorcy, samorządowca i społecznika. Swoje życie związałam z branżą rolno-spożywczą. W polskim Sejmie chcę poprawić warunki dla rozwoju rolnictwa i działalności pozarolniczej. Chcę tworzyć lepsze prawo dla rozwoju spółdzielczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw w naszych gminach
i miastach. Oddając głos na moją kandydaturę na posła do Sejmu RP wybieracie to co nas łączy. Łączy nas zgoda.