Mieszanka paszowa BM 40%

Mieszanka paszowa BM 40%

Koncentrat do sporządzania dawek TMR na bazie pasz objętościowych i pasz treściwych.. Zawiera tłuszcz chroniony, białko oraz skrobię by pass, co zmniejsza obciążenie żwacza, a także sprzyja lepszemu pobieraniu pasz objętościowych, zwłaszcza w pierwszych 100 dniach laktacji.

  • JPM min. 0,96
  • Białko og. min. 30%
  • BTJN min. 220 g/kg
  • BTJE min. 160 g/kg
  • Olej i tł. min. 2,8%
  • Włókno max 6%
  • Popiół max 9%
  • Wapń min. 0,8%
  • Fosfor min. 0,75%
  • Sód min. 0,3%