Jak co roku Daria Krystyna Sapińska brała udział w Dożynkach Gminnych w Kuleszach Kościelnych i odpuście Świętego Bartłomieja patrona tamtejszego kościoła. Na uroczystości przybyło wielu mieszkańców. Podczas festynu prezentowały swoje talenty muzyczne: dorośli, młodzież i dzieci. Najlepsi byli nagradzani w różnych kategoriach. Daria Krystyna Sapińska wręczając na scenie nagrody dla młodzieży powiedziała”, Kiedy ostatnio byłam w Kuleszach Kościelnych to zachęcałam młodzież do tego, aby miały swoje marzenia, aby rozwijały swoje talenty. Co prawda od tamtego czasu minęło sporo, ale cieszę się i gratuluję władzom gminy mieszkańcom, że moja inicjatyw a została zmaterializowana. I dzisiaj możemy słuchać tak wspaniałych talentów muzycznych”.

W liście skierowanym na ręce pana wójta Józefa Grochowskiego Radna Sejmiku Daria Krystyna Sapińska napisała:

„Chłop zachował w najgorszych chwilach ziemie, religię i narodowość. Te trzy wartości dały podstawę do stworzenia państwa. Gdzie chłop stanął, tam stal się podstawę przyszłego odrodzenia”.

Wincenty Witos-Wierzchosławice 1928.