Daria Sapińska została odznaczona brązowym medalem “Zasłużony dla Pożarnictwa”