RAJD ROWEROWY ŚRODOWISK TRZEŹWOŚCI

Ze szczególną gościnnością została przyjęta w Wysokiem Mazowieckiem grupa uczestników rajdu rowerowego z Raciborza i Wrocławia. W „Domu gościnnym” gospodarstwa agroturystycznego pani Darii Sapińskiejuczestnicy rajdu otrzymali bezpłatne posiłki i nocleg.

Raciborski rajd rowerowy środowisk trzeźwościowych imienia Jana Pawła II został zorganizowany już poraz dwunasty.

W tym roku do uczestników rajdu dołączyła grupa z Wrocławia.

W czasie odpoczynku w Wysokiem Mazowieckiem był także czas na skupienie i modlitwę. Większość uczestniczyła we mszy świętej. Uczestnicy rajdu z zainteresowaniem wysłuchali także wykładu pedagoga, regionalisty Jana Kryńskiego, autora monografii o Wysokiem Mazowieckiem.

Komu wystarczyło sił mógł jeszcze wybrać się na pływalnię miejską. Wszystko w ramach mazowieckiej gościnności podkreślała Daria Sapińska.