DARIA KRYSTYNA SAPIŃSKA ODZNACZONA MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

Daria Krystyna Sapińska, radna Sejmiku Województwa Podlaskiego, odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej przez Ministra Edukacji Narodowej, Joannę Kluzik ? Roztkowską. Odznaczenie miało miejsce dnia 14.10.2014r., w Dworze Artusa w Gdańsku i było połączone z obchodami Dnia Nauczyciela.

Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznawany jest za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Przyznając tak zaszczytne odznaczenie doceniono działalność Darii Sapińskiej na rzecz rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży. Wieloletnie zaangażowanie w projekty i inicjatywy organizowane w ramach szeroko pojętej edukacji obejmuje m.in.: działalność w stowarzyszeniu ,,Bliżej Ciebie?, którego celem jest wszechstronna pomoc rodzinom, dzieciom i osobom dorosłym wymagającym opieki oraz umożliwienie im przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, a także pomoc innym stowarzyszeniom, zaangażowanie w działalność dziecięcych zespołów artystycznych (m.in. dziecięcego zespołu folklorystycznego ?Modre oczka? działającego przy Szkole Podstawowej w Somoninie), udział w ogólnopolskiej akcji ,,Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato?, wsparcie Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Hanki Bielickiej ,,Radość spod Kapelusza? i innych olimpiad o wiedzy, wsparcie organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców organizowanego od 6 lat przez Uczniowski Klub Sportowy ,,Skorpion? w Rudce, wsparcie projektu ,,Apetyt na języki ? znajomość języków obcych szansą na lepszy start w życiu zawodowym? realizowanym w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, uczestnictwo w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości w ramach projektu ,,Otwarta Firma? realizującym przedsiębiorczą edukację młodych ludzi, organizacja szkoleń dla rolników z zakresu racjonalnego żywienia zwierząt, opartego na najnowszych osiągnięciach nauki. Bezinteresowna pomoc w realizacji działań na rzecz dzieci to szczytna i szlachetna ,,cegiełka? w kształceniu młodych pokoleń. Gratulując odznaczenia cieszę się, że działalność społeczna Darii Sapińskiej została dostrzeżona i nagrodzona tak dostojnym wyróżnieniem.