SOLIDARNI Z WYSOKIEGO MAZOWIECKIEGO

„Pracuję z rolnikami i dla rolników. Od lat jestem blisko ich problemów. Wiem, co znaczy dla nich każdy kataklizm. Gdy nagle zostają bez paszy dla zwierząt, gdy niepokój, czym nakarmić bydło i jak zaradzić niezależnej od nich sytuacji, wytrąca z równowagi. I wiem też, jak wiele w takich chwilach znaczy ludzka solidarność”, mówi Daria Sapińska z Wysokiego Mazowieckiego, radna Sejmiku Województwa Podlaskiego i właścicielka firmy „Dalma” specjalizującej się w produkcji pasz dla bydła mlecznego.

Znana i sznowana radna stale angażuje się w pomoc. Dla dotkniętych powodzią rolników z Małopolski dostarczyła własnym transportem paszę swojej firmy oraz sianikiszonkę i siano zebrane przez rolników z gminy Kulesze Kościelne, szczególnie ze wsi Wnory Wiechy. Rolnikom ze Słubic koło Płocka przewiozła sianokiszonkę zgromadzoną przez rolników ze wsi Winna Chroły (gm. Ciechanowiec). „Gdy jest potrzeba, nieważne są granice ani regiony. Ważna jest pomoc”, mówi Daria Sapińska. Rolników z gmimy Kulesze Kościelne wspiera jako radna wojewódzka przy pozyskiwaniu unijnych dotacji na melioracje gruntów, gdyż rzeka Rokitnica często zalewa ich pola i tracą zbiory.

Daria Sapińska działa społecznie w Stowarzyszeniu „Bliżej Ciebie”, które współtworzyła i które skupia się na pomocy ludziom w trudnej sytuacji życiowej.

Daria Sapińska z Sylwią Sasinowską przy załadowanym paszą tirze firmy „Dalma”, który pojedzie do powodzian.