Wśród odznaczonych medalem Zasłużony dla Rolnictwa była Daria Krystyna Sapińska radna Sejmiku Województwa Podlaskiego. Takie wyróżnienie zobowiązuje ? powiedziała Daria Sapińska. – W takiej chwili poza wzruszeniem człowiek próbuje popatrzeć na swoją dotychczasową działalność. Myślę, że o nagrodzie zdecydowało wiele różnych czynników, głównie wieloletnia praca i współpraca z wieloma środowiskami rolniczymi.

Poprzez to wyróżnienie doceniono prowadzoną przeze mnie działalność szkoleniową. Szkolenia prowadziłam od 1998 roku. Swoje wykłady publikuję w prasie specjalistycznej. Pierwsze szkolenia zorganizowałam dla odbiorców pasz, ponieważ widziałam ogromną potrzebę dostarczenia rolnikom wiedzy o żywieniu bydła. W tym okresie nasilało się zjawisko chorób metabolicznych u wysoko cielnych jałówek sprowadzanych z Holandii i Niemiec. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 roku nastąpił intensywny rozwój wsi i rolnictwa. Fundusze unijne z jakich mogli korzystać nasi rolnicy wyzwalały energię i chęć modernizowania gospodarstw, ale także zapotrzebowanie na szkolenia. Otrzymałam wówczas ? jako praktyk żywieniowy ? propozycję od krajowego Związku Spółdzielni mleczarskich, prowadzenia seminariów i wykładów dla rolników i osób związanych z rolnictwem na terenie całego kraju. Grupy szkoleniowo-seminaryjne liczyły od 50 do 150 osób. Szkolenia te pozwoliły nie tylko pogłębić wiedzę moich słuchaczy, ale także wpłynęły w sposób istotny na zwiększenie efektywności hodowli bydła i produkcji mleka. Od 2006 r. jestem radną Sejmiku województwa Podlaskiego gdzie staram się aktywnie zabiegać o sprawy wsi i rolnictwa. Dążę do tego ? by w ramach zadań realizowanych przez samorząd naszego województwa, rozwiązywać problemy związane ze scalaniem gruntów, melioracją, odkrzaczaniem i odkamienianiem gruntów rolnych a także budową dróg dojazdowych na pola. W ramach PROW i POKL wspierałam rozwój i modernizację wsi. wymierne efekty widać w postaci nowych przedszkoli, świetlic czy samochodów strażackich dla OSP. Przykładem są: Ciechanowiec, Nowe Piekuty, Klukowo. We współpracy z lokalnymi samorządami wspomagałam budowę orlików. Myślę, że medal Zasłużony dla Rolnictwa jest wyróżnieniem nie tylko moim, ale wszystkich z którymi współpracuję.