Daria Krystyna Sapińska dokonuje wpisu do księgi pamiątkowej

Daria Krystyna Sapińska dokonuje wpisu do księgi pamiątkowej podczas uroczystości nadania praw miejskich gminie Czyżew.