Daria Krystyna Sapińska z laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Hanki Bielickiej „Radość”

Daria Krystyna Sapińska z laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Hanki Bielickiej „Radość” spod kapelusza”. Marzeec 2010.