Daria Krystyna Sapińska z laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Hanki Bielickiej “Radość” spod kapelusza”. Marzeec 2010.